ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

WORLDWIDE SAMAGAMS

Search for Worldwide Samagams

Commence Conclude Program Address Details RSVP
Fri - Feb 15 (5:00 pm) Mon - Feb 18 (12:00 pm)
Main Samagam Dallas (4 days) Gurdwara Singh Sabha 1201, Abrams Road, Richardon, TX, 75081
Jagdeep Singh - 214 707 0838
Airports: DAL, DFW
Flyer/Poster
Flying Driving
Sat - Feb 23 (4:00 pm) Sun - Feb 24 (10:00 pm)
Mini Samagam Dasuya (2 days) Gurdwara Sri Guru Singh Sabha, Siani Road, Hoshiarpur, Dasuya, Punjab
98143-78993, 94170-20230 -
Fri - Mar 1 (5:00 pm) Sun - Mar 3 (12:00 pm)
Main Samagam Albuquerque (3 days) Albuquerque, NM
Kulwant kaur - 505 450 6062
Priti Kaur - 310 953 1332
Airports: ABQ
-
Sat - Mar 2 (4:00 pm) Sun - Mar 3 (12:00 pm)
Mini Samagam Birmingham (2 days) 130 Broadway North, Walsall, WS1 2QE
Sat - 4pm to 9pm
Sun - 6am to 12pm

07440184623, 07866559715
Airports: BHX
-
Sat - Mar 9 (4:00 pm) Sun - Mar 10 (10:00 pm)
Mini Samagam Chandigarh/Mohali (2 days) Gurdwara Sacha Dhan Sahib, Phase 3B-1, Sector 60, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab
98720-49490, 98157-66166 -
Fri - Mar 15 (5:00 pm) Sun - Mar 17 (12:00 pm)
Main Samagam Sacramento (3 days) Sacramento, CA
Jaspal Singh - 916 806 8792
Iqbal Singh - 916 686 3889
Airports: SMF
-
Sat - Mar 16 (4:00 pm) Sun - Mar 17 (9:00 am)
Mini Samagam London (2 days) Guru Nanak Garib Niwaj Gurdwara, Springfield Road, Hayes, UB4 0JS
Sat 4pm - 9pm
Sun 5am - 9am

07943 632013, 07866 559715
Airports: LHR
-
Sat - Mar 23 (4:00 pm) Sat - Mar 30 (10:00 pm)
Main Samagam Dodra (8 days) Gurdwara Sahib Brahm Bunga, Dodra, Punjab
Annual March Samagam at Gurdwara Sahib Brahm Bunga. 01652-255097, 99149-55098, 73074-55097 -
Fri - Apr 5 (4:30 pm) Sun - Apr 7 (12:00 pm)
Main Samagam London (3 days) Guru Nanak Garib Niwaj Gurdwara, Springfield Road, Hayes, UB4 0JS
Fri 4:30pm - 9:00pm
Sat 5:00am - 12:00pm
Sat 3:30pm - 9:00pm
Sun 5:00am - 12:00pm

+447943632013, +447866559715
Airports: LHR
Flyer/Poster
ukdodrasangat@gmail.com
Flying
Fri - Apr 12 (5:00 pm) Sun - Apr 14 (12:00 pm)
Main Samagam Ventura (3 days) Ventura, CA
Karandeep Singh 805 890 4204
Jagmeet Singh 805-607-0737
Airports: BUR
-
Samagams are available on Google Calendars
Google Calendar - Button
Google Calendar Alerts
Google does not allow to sync alerts from Shared Calendars and requires the Subscriber (users) to create their own alerts as they seem fit

For details to setup alerts please click on this link Google help
Google Calendar not showing in iPhone/iPad Calendars
Google does not automatically push updates of new calendars by default, to sync new Calendars on your iPhone/iPad devices please click on this link Google Calendar Settings
Subscribing to Google Calendar
  1. Main/Mini Samagams are published on Country level Google Calendars
  2. Local Samagams are published on State level Google Calendars
    In some cases a single Google Calendar maybe used for publishing Local Samagams organised by multiple States, description of the Calendar should reflect that
  3. Subscribing to a Google Calendar can be done by clicking on the Google Calendar button from the Samagam listings or through the list below:

Calendar Descritpion Subscribe
India - Main/Mini Samagams India - Main/Mini Samagams - Dhan Guru Nanak
North America - Main/Mini Samagams North America - Main/Mini Samagams - Dhan Guru Nanak
UK - Samagams UK All Samagams - Dhan Guru Nanak
India (Delhi) - Local Sangat Programs India (Delhi) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Faridabad) - Local Sangat Programs India (Faridabad) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Ludhiana) - Local Sangat Programs India (Ludhiana) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Patiala) - Local Sangat Programs India (Patiala) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
Mexico - Samagams Mexico All Samagams - Dhan Guru Nanak
North America (Alberta) - Local Sangat Programs North America (Alberta) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (British Columbia) - Local Sangat Programs North America (British Columbia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (California) - Local Sangat Programs North America (California) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Colorado) - Local Sangat Programs North America (Colorado) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Connecticut) - Local Sangat Programs North America (Connecticut) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Georgia) - Local Sangat Programs North America (Georgia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Manitoba) - Local Sangat Programs North America (Manitoba) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Maryland) - Local Sangat Programs North America (Maryland) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Michigan) - Local Sangat Programs North America (Michigan) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Missouri) - Local Sangat Programs North America (Missouri) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Nevada) - Local Sangat Programs North America (Nevada) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New Jersey) - Local Sangat Programs North America (New Jersey) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New Mexico) - Local Sangat Programs North America (New Mexico) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New York) - Local Sangat Programs North America (New York) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (North Carolina) - Local Sangat Programs North America (North Carolina) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Ohio) - Local Sangat Programs North America (Ohio) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Ontario) - Local Sangat Programs North America (Ontario) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Pennsylvania) - Local Sangat Programs North America (Pennsylvania) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Quebec) - Local Sangat Programs North America (Quebec) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Texas) - Local Sangat Programs North America (Texas) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Utah) - Local Sangat Programs North America (Utah) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Virginia) - Local Sangat Programs North America (Virginia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Washington) - Local Sangat Programs North America (Washington) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Wisconsin) - Local Sangat Programs North America (Wisconsin) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
Top